Υπηρεσίες - Αδειοδοτήσεις :: Λοιπών Εγκαταστάσεων

Το γραφείο Πράγμων Συνεργάτες Μηχανικοί αναλαμβάνει τη μελέτη και την αδειοδότηση σχεδόν κάθε είδους εγκατάστασης όπως:

  • Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις - αποθήκες

Εργοστάσια, βιοτεχνικές μονάδες, μονάδες παραγωγής, εργαστήρια, αποθηκευτικούς χώρους και κάθε συναφή εγκατάσταση

 

  • Ιδιωτικά ΚΤΕΟ 

Από ΚΤΕΟ μηχανών έως φορτηγών

 

  • Καταστήματα

Από περίπτερα, φούρνους μέχρι μεγάλες υπεραγορές

 

  • Εστίαση

Καφέ, αναψυκτήρια, εστιατόρια και γενικά κάθε χώρου εστίασης

 

  • Τουριστικές εγκαταστάσεις

Ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, ξενώνες, πανδοχεία, αγροτοτουριστικές εγκαταστάσεις, πανδοχεία.

 

  • Χώροι εκπαίδευσης

Παιδικοί σταθμοί, εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια, σχολικές εγκαταστάσεις

 

  • Χώροι υγείας

Διαγνωστικά κέντρα, ιατρεία, κλινικές κ.α