Υπηρεσίες - Αδειοδοτήσεις :: Συνεργείων, Πλυντηρίων, Λιπαντηρίων

Το γραφείο Πράγμων Συνεργάτες Μηχανικοί μελετά σχεδιάζει και αδειοδοτεί συνεργεία αυτοκινήτων κάθε ειδικότητας. 
Δεκάδες είναι τα συνεργεία αυτοκινήτων που έχουν ήδη συνεργαστεί μαζί μας
Στο γραφείο μας μπορείτε επίσης να λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε ή και να αναθέσετε την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας τεχνίτη συνεργείου που σας ενδιαφέρει.
Μπορείτε επίσης να αναθέσετε στο γραφείο μας την μελέτη και αδειοδότηση ενός αυτοτελούς λιπαντηρίου ή την προσθήκη αυτού στην εγκατάσταση που σας ενδιαφέρει. 
Μελετάμε επίσης, σχεδιάζουμε και αδειοδοτούμε πλυντήρια κάθε τύπου όπως αυτοτελή πλυντήρια, πλυντήρια απλά,  αυτόματα πλυντήρια, πλυντήρια τύπου τούνελ, προσθήκες πλυντηρίων κλπ.