Υπηρεσίες - Αδειοδοτήσεις :: Πρατηρίων Καυσίμων & Πάρκινγκ

Το γραφείο Πράγμων Συνεργάτες Μηχανικοί έχει χειριστεί εξαρχής την αδειοδότηση αρκετών νέων πρατηρίων καυσίμων. Σε ορισμένα από αυτά οι πελάτες μας λένε, πως μόνο το γραφείο μας κατάφερε με δύσκολες, αλλά ρεαλιστικές λύσεις, να αδειοδοτήσει τα ακίνητά τους! 
Περισσότερα από 200 υφιστάμενα πρατήρια έχουν εμπιστευτεί τις υπηρεσίες μας.
Δεκάδες πρατήρια υγραερίου LPG, έχουν συνεργαστεί μαζί μας. Σε αρκετές περιπτώσεις με σωστές προτάσεις δώσαμε λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις προσθήκης υγραερίου!
Πολλά ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων έχουν μελετηθεί και αδειοδοτηθεί από εμάς. 
Περισσότεροι από 100 στεγασμένοι σταθμοί, μας έχουν επίσης τιμήσει μέσα από τη συνεργασία μας.
Δεκάδες υπαίθριοι σταθμοί υφιστάμενοι και νέοι, εμπιστεύτηκαν και εμπιστεύονται το γραφείο μας
Την εμπειρία, τις γνώσεις και τον χαρακτήρα του γραφείου μας, αναδεικνύουν και τιμούν Ομοσπονδίες, Ενώσεις και Σωματεία Πανελλαδικά.
Το γραφείο Πράγμων Συνεργάτες Μηχανικοί Νικόλαος Καψιάνης, αποτελεί τον Τεχνικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος «ΟΒΕ» 
Τον Συμβουλευτικό χαρακτήρα μας αξιοποιούν οι Ενώσεις Εναλλακτικών καυσίμων Αυτοκινήτων Ελλάδος «ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ» και το Σωματείο Επιχειρηματιών Υπαιθρίων Σταθμών Αυτοκινήτων.