Υπηρεσίες - Πολεοδομικές Άδειες / Ειδικές Μελέτες

Το γραφείο Πράγμων Συνεργάτες Μηχανικοί έχει αναλάβει χειριστεί και διεκπεραιώσει με επιτυχία, πολλές άδειες δόμησης, άδειες μικρής κλίμακας και πολεοδομικές τακτοποιήσεις πρατηρίων καυσίμων, πάρκινγκ, κατοικιών και άλλων κατασκευών - εγκαταστάσεων.

Έχουμε πραγματοποιήσει δεκάδες πολεοδομικούς ελέγχους, έχουμε διενεργήσει πολύ μεγάλο αριθμό τοπογραφικών εργασιών (όπως αποτυπώσεις και χαράξεις ακινήτων και εγκαταστάσεων), εκδίδουμε βεβαιώσεις νομιμότητας κτιρίων για συμβολαιογραφικές πράξεις και ασχολούμαστε με την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για όλα τα κτίσματα.

Παράλληλα εκπονούμε ειδικές μελέτες όπως κυκλοφοριακές, περιβαλλοντικές, μελέτες κυκλοφοριακών συνδέσεων  και κόμβων, αναλαμβάνουμε μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για όλα τα κτίρια, πραγματοποιούμε ηλεκτρολογικούς ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια, σταθμούς, χειριζόμαστε τεχνοοικονομικές μελέτες και μελέτες βιωσιμότητας εγκαταστάσεων.