Υπηρεσίες - Τεχνικές Συμβουλές Προτάσεις

Το γραφείο Πράγμων Συνεργάτες Μηχανικοί  με συνέπεια και ευθύνη παρέχει σε επιχειρήσεις, φορείς, ενώσεις, ομοσπονδίες και σωματεία:


•    Τεχνικές συμβουλές
•    Προτάσεις αξιοποίησης ακινήτων - μεσιτικές δράσεις
•    Οικονομοτεχνικές προτάσεις
•    Μελέτες βιωσιμότητας
•    Παρακολούθηση και συντονισμό συγκεκριμένων επιδοτούμενων προγραμμάτων

Το γραφείο μας είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, της Ένωσης των πρατηρίων υγραερίου «Αεριοκίνηση», του Σωματείου των Επιχειρηματιών Υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων.