Υπηρεσίες - Τεχνικοί Ασφαλείας

Το γραφείο Πράγμων Συνεργάτες Μηχανικοί παρέχει σε περισσότερες από 150 επιχειρήσεις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. Καταστήματα, καφέ, εστιατόρια, φούρνοι, περίπτερα, γραφεία, ιατρεία, συνεργεία, πάρκινγκ, πρατήρια καυσίμων και γενικά επιχειρήσεις κάθε είδους εμπιστεύονται στο γραφείο μας την ασφάλεια στους χώρους εργασίας τους.

Οι μηχανικοί μας, στέκονται δίπλα στην επιχείρησή σας και στους εργαζόμενους που απασχολείτε αναλαμβάνοντας την επιθεώρηση των χώρων εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας.

Μεριμνά μας είναι, οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν ουσιαστικούς κανόνες ώστε η εργασία τους να ασκείται σε εποικοδομητικό και ασφαλές περιβάλλον.

Για την αποτροπή των επαγγελματικών κινδύνων στους χώρους εργασίας σας, το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση σχετικών μελετών κατόπιν επιθυμίας σας.