Νέα

Ημερίδα Ένωσης Βενζινοπωλών Άργους

13/05/2018

Στις 13-05-2018, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα της Ένωσης Βενζινοπωλών Άργους, η οποία φιλοξενήθηκε στον χώρο του Επιμελητηρίου Αργολίδας.

 Κύριοι Ομιλητές, υπήρξαν ο Πρόεδρος της ΟΒΕ κ. Μιχάλης Κιούσης, ο Γ.Γ. κ. Τούντας Άγγελος  καθώς & ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΟΒΕ κ. Καψιάνης Νίκος.

Οι Βενζινοπώλες  του Νομού ενημερώθηκαν από τον κ. Καψιάνη  για τα νέα μέτρα προσαρμογής των πρατηρίων τους, στους Ν.4439/16 & Ν.4530/2018